Tipy a triky v HPLC

Najít na této stránce:

Přidejte do této stránky svůj tip. V případě, že se Vám některé tipy a triky nelíbí nebo je považujete za nesprávné, klidně mi napište E-mail. Můžete se tak i vy podílet se na tvorbě těchto stránek. Další tipy, rady a triky můžete rovněž najít v sekci FAQ

 1. Vliv chromatografických podmínek na eluční charakteristiky separovaných látek - složení mobilní fáze
 2. Vliv chromatografických podmínek na eluční charakteristiky separovaných látek - teplota
 3. Vliv chromatografických podmínek na eluční charakteristiky separovaných látek - rozměry kolony
 4. Deník kolony a testovací směsi
 5. Kolona a kapiláry
 6. Mimokolonové příspěvky k rozšíření chromatografické zóny
 7. Typické hodnoty průtoku mobilní fáze a kapacity analytické kolony
 8. Regenerace analytické kolony 1
 9. Příprava mobilní fáze
 10. Separace na reverzní fázi v extrémních oblastech pH
 11. Iontová párová chromatografie 1
 12. Vliv aktivity zbytkových silanolových skupin na reverzní fázi
 13. Iontová párová chromatografie 2
 14. Empirická přenosová pravidla pro polární solventy
 15. Derivatizace v HPLC
 16. Optimalizace extrakce tuhá látka-kapalina a úprava extraktu v HPLC
 17. Odvzdušnění mobilní fáze
 18. Životnost chromatografické kolony
 19. Vliv objemu nástřiku na účinnost kolony
 20. Určení mrtvého objemu systému
 21. Regenerace analytické kolony 2 – vliv adsorpce proteinů
 22. Problémy přenosu HPLC metod a jejich korekce
 23. Teorie a příprava pufrovaných mobilních fází
 24. Použití statického mixeru v HPLC
 25. Potlačení disociace polárních látek
 26. Mez detekce a mez stanovitelnosti
 27. Faktor asymetrie a tailing faktor
 28. Teorie toku mobilní fáze postkolonovým reaktorem
 29. Fotochemická derivatizační reakce za kolonou
 30. Ultra fast high temperature LC
 31. 2D HPLC
 32. Retence polárních látek na reverzní fázi
 33. Konfirmace HPLC

 

[Top of Page]
 
Last modified: