Vliv chromatografických podmínek na eluční charakteristiky separovaných látek

Teplota

Praktická ukázka ovlivnění separace acetonu, methylparabenu, ethylparabenu a propylparabenu:

Teplota má vliv na:

 • termodynamický aspekt chromatografického procesu
 • kinetický aspekt chromatografického procesu
 • Termodynamický aspekt

  Teplota má vliv na termodynamický aspekt z hlediska změny distribuční konstanty KD,obdobně pro kapacitní poměr k napíšeme:

  Z rovnice vyplývá, že se vzrůstající teplotou klesá distribuční konstanta KD a kapacitní poměr k (obrázek).

  Kinetický aspekt

  Teplota má vliv na velikost difúzních koeficientů, které jsou funkcí teploty a viskozity mobilní fáze:

  Z rovnice plyne, že zvýšením teploty roste účinnost chromatografické kolony klesá viskosita a zvyšují se difúzní koeficienty:

  Vysvětlivky: index 3 – propylparaben; 2 – ethylparaben. Červeně jsou označeny ty charakteristiky, které se mění se složením mobilní fáze.

  Závěr

  Zvýšením teploty:

 • klesá kapacitní poměr k (termodynamický aspekt) - zkracuje se doba analýzy ta
 • dochází ke zvýšení účinnosti kolony n (kinetický aspekt)
 • má vliv na rozlišení R1,2 podle toho zda převáží termodynamický nebo kinetický aspekt - nelze jednoznačně odhadnout)
 • dochází ke snížení tlakového spádu na koloně Dp (teplotní gradient DT)
 •  
  [Top of Page]
   
  Last modified: