Typické hodnoty průtoku mobilní fáze a kapacity analytické kolony

Reverzní fáze (C4, C8, C12 a C18)

V tabulce uvedené níže jsou uvedeny typické hodnoty průtoku mobilní fáze (pro kolonu délky 25 cm).

Kapacita analytické kolony je vyjádřena jako maximální množství vzorku, která je daná kolona schopna ještě separovat (kolona pracuje v lineární oblasti absorpční isotermy). Vliv absorpční isotermy na tvar píku a retenci solutu je patrný z obrázku:

Kapacita pro každý vzorek závisí na mnoha faktorech – složení mobilní fáze, složení samotného vzorku atd. Na chromatogramu je ukázána separace dvou látek, kde byly překročena kapacita analytické kolony.

 

Typ kolony

Vnitřní průměr kolony

(mm)

Průtok

(ml/min)

Maximum vzorku

(mg)

Microbore

1.0

0.025 - 0.05

10

Narrowbore

2.1

0.1 – 0.3

50

Analytická

4.6

0.5 - 1.5

200

Last modified: