Regenerace analytické kolony HPLC – adsorpce proteinů

Ve většině případu neexistuje univerzální postup regenerace chromatografické kolony. Viz také zde...  Existují však obecně doporučované postupy její regenerace. V tomto případě je možné vyzkoušet následující postup:

  1. propláchnutí kolony vodou (asi 30 kolonovými objemy) při průtoku 1 ml/min
  2. propláchnutí kolony acetonitrilem (asi 10 kolonovými objemy) při průtoku 1 ml/min
  3. propláchnutí kolony mobilní fází o složení: acetonitril + tetrahydrofuran – voda – dimethylsufloxid (150 + 100 + 50 + 3) asi 100 kolonovými objemy při průtoku 1 ml/min
  4. propláchnutí kolony acetonitrilem (asi 20 kolonovými objemy) při průtoku 1 ml/min a ponechat kolonu pod touto mobilní fází. S tímto postupem mám osobní zkušenosti. Při poklesu kolony z účinnosti n = 7 000 na n = 3 500 dosáhla chromatografická kolona opět původní účinnosti.

V případě, že tento postup se neosvědčí, pak je ještě možné obrátit kolonu proti toku mobilní fáze a při průtoku mobilní fáze 0,1 ml/min opakovat celou proceduru.  Máte-li jiné nebo obdobné zkušenosti napište mi prosím.

Last modified: