Životnost chromatografické kolony

Životnost chromatografické kolony závisí na několika aspektech a příčiny nízké životnosti chromatografické kolony může mít několik příčin:

1. Typu a druhu vzorku. Ve vzorku mohou být přítomny kontaminanty, které se silně adsorbují na sorbent a snižují tak separační účinnost kolony. Rovněž mohou být ve vzorku (extraktu vzorku) přítomny mechanické nebo koloidní částice, které neprojdou kolonou,  zvyšují tak zpětný tlak na koloně a snižují její účinnost. V obou těchto případech se musíme soustředit na úpravu přípravy extraktu vzorku (SPE, filtrace nebo odstředění extraktu). Řešením je použití rovněž předkolony a kolonového pre-filtru, který se umisťuje před kolonu. Zařazením kolonového prefiltru vzniká určitý mrtvý objem, který lze vhodnou konstrukcí minimalizovta na minimum (viz např. kolonový pe-filtr firmy MTC • MicroSolv Technology Corporation):

K odstranění silně se adsorbujících nečistot existují určité promývací programy.

2. Slabá mechanická odolnost sorbentu. To může být zapříčiněno nešetrným zacházením s kolonou během výroby, transportu nebo v laboratoři. K rozpoznání této příčiny by měla být k dispozici v laboratoři „porovnávací kolona“ se kterou se srovnávají některé chromatografické parametry.

3. Práce v extrémních oblastech pH. Blíže zde.

 
[Top of Page]
 
Last modified: