ASYMETRIE PÍKU

Asymetrie píku je obecně praktická veličina kvality chromatografické kolony. Asymetrie píku je nežádoucí, souvisí s účinností kolony a má negativní vliv na integraci píku, zvláště, když je nízký poměr signál-šum. Existují dvě metody vyjádření asymetrie píku a to jako faktor asymetrie AS, který je vyjádřen jako poměr šířky píku vzestupné (tP) k sestupné části píku (fP) nejčastěji v 5 nebo 10 % výšky píku:

a dále tailing faktor T, který je vyjádřen jako šířka píku k dvojnásobku šířky píku vzestupné části fP v 5 % výšky píku:

V případě, že pík chvostuje, pak faktor asymetrie nebo tailing faktor >1, v případě, že <1 pak dochází k frontování píku:

Pokud se počítá faktor asymetrie a tailing faktor v 5 % výšky pak mezi oběma existuje vztah:

Z tabulky je zřetelné jak se mění oba faktory:

AS

T

1.10

1.05

1.20

1.10

1.30

1.15

1.40

1.20

1.50

1.25

1.60

1.30

1.70

1.35

1.80

1.40

 
[Top of Page]
 
Last modified: