Použití mixeru mobilní fáze v HPLC

Statický mixer se používá k míchání mobilních fází při použití nízkotlakého i vysokotlakého gradientu. U nízkotlakého gradientu se mixer zařazuje před vysokotlakou část před vstupem do chromatografické pumpy. U vysokotlakého gradientu se mixer zařazuje do vysokotlaké části HPLC systému za chromatografické pumpy. Mixer se také může zařadit při postkolonové derivatizace namísto T-kusu (resp. směšovací komůrky) – více naleznete zde.

Při výběru statického mixeru pro míchání mobilních fází jde především o kompromis mezi mrtvým objemem statického mixeru, šumem, který mixer vyvolá na základní linii a definicí gradientu (strmost gradientu a druh gradientu).

Na mixer jsou kladeny požadavky aby:

  1. pro všechny dané průtoky zvýšil účinnost promísení mobilní fáze
  2. snížil šum na základní linii
  3. omezení zpoždění gradientu (menší mrtvý objem)
  4. mrtvý objem systému byl minimální.

Vysokotlaký gradient

Při použití vysokotlakého gradientu je nutné vybrat takový objem mixeru, aby byl jeho objem nižší než je průtok mobilní fáze (µl/min). To zajistí minimální šum na základní linii, mrtvý objem je snížen na minimum a zpoždění gradientu je minimální. Jako příklad jsou uvedeny objemy mixerů pro definované průtoky mobilní fáze.

Průtok mobilní fáze (ml/min)

Objem mixeru (ml)

0-5

2

5-10

5

10-25

10

25-50

25

50-150

50

150-500

150

>500

250

 

Nízkotlaký gradient

V tomto případě je požadovaný objem mixeru stanoven rychlostí nebo frekvencí gradientového ventilu na vstupu do vysokotlakého systému HPLC. Doporučuje se takový objem mixeru, který odpovídá průtoku mobilní fáze.

Průtok mobilní fáze (ml/min)

Objem mixeru (ml)

0-25

25

25-50

50

50-150

150

150-500

250

>500

500

 

Použití mixeru je ukázáno na příkladě použití statického mixéru o objemu 150 µl, který výrazně potlačí šum na základní linii oproti obyčejnému T-kusu při použití v postkolonové derivatizaci

 
[Top of Page]
 
Last modified: