KALKULÁTORY PRO HPLC

Na této stránce najdete užitečné jednoduché kalkulátory pro HPLC.

Poznámka:Všechna čísla se se zadávají ve formátu #.### s desetinnou tečkou !!

Kalkulátory:

Kapiláry a kolony HPLC

Jednotky

Rozpouštědla a pufry

Matematika

Kapiláry a kolony HPLC

 1. Výpočet objemu kapilár. Příklad: Jaký je objem kapiláry o délce 100 cm a vnitřním průměru 0.05 mm? Řešení: Objem kapiláry je 1.96 µl
 2. Výpočet délky kapiláry pro požadovaný objem. Příklad: Jak dlouhou kapiláru pitřebujeme pro přípravu smyčky o objemu 200 µl a vnitřním průměru kapiláry 0.5 mm? Řešení: Délka kapiláry je 101.9 cm.
 3. Výpočet mrtvého objemu kolony. Příklad: Jaký je přibližný mrtvý objem kolony C18 o délce 150 cm a vnitřním průměru 3.9 mm? Řešení: Mrtvý obejm kolony je asi 1.25 ml. Další bližší informace naleznete zde
 4. Výpočet lineárního průtoku na kolonách o různém vnitřním průměru. Příklad: Jaký musí být objemový průtok na koloně o vnitřním průměru 2.1 mm aby se lineární průtok zachoval? Původní kolona měla vnitřní průměr 3.9 mm a objemový průtok byl 1 ml/min. Řešení: Objemový průtok na nové koloně musí být 0.29 ml/min.
 5. Výpočet tlakového spádu na kapiláře. Příklad: Do systému HPLC je zařazena kapilára o vnitřním průměru 0.1 mm, délce 100 cm. Jaký tlak vytvoří tato kapilára při použití methanolu jako mobilní fáze a průtoku 1 ml/min? Řešení: Kapilára vyvolá zpětný tlak 4.08 MPa.
 6. Kalkulátor pro výpočet ekvivalentního objemu nástřiku na kolonu. Příklad: HPLC metoda se převádí z kolony o vnitřním průměru 3.9 mm, délky 150 mm a objemu nástřiku 50 µl na novou kolonu o vnitřním průměru 2.1 mm a délce 50 mm. Jaký bude ekvivalentní nástřik? Řešení: Ekvivalentní nástřik na novou kolonu je 5 µl
 7. Kalkulátor pro převod metod UPLC/HPLC nebo z kolony na kolonu o jiných rozměrech. Poznámka: Kalkulátor zahrnuje oba předchozí kalkulátory (výpočty).

Jednotky

 1. Převod tlaku. Poznámka: Jednoduchý kalkulátor pro přepočet tlakových jednotek.
 2. Kalkulátor pro přepočet anglosaských délkových jednotek. Poznámka: Kalkulátor pro přepočet anglosaských délkových jednotek.

Rozpouštědla a pufry

 1. Výběr pufrů a pH pufrů. Poznámka: Výběr pufrů podle zvoleného pH nebo doporučené rozsahy pH pro vybrané pufry.
 2. Vlastnosti rozpouštědel. Poznámka: Vlastnosti organických rozpouštědel používaných v HPLC.
 3. Kalkulátor pro výpočet % ionizovatelnosti sloučenin.. Poznámka: Výpočet % ionizovatelnosti kyselina nebo bazí.
 4. Kalkulátor pro výpočet hmotnosti pufru pro molární koncentraci.. Poznámka: Příprava pufrů (mobilních fází) v mol/l.
 5. Kalkulátor - fyzikálně-chemické vlastnosti pufrů HPLC. . Poznámka: Výběr pufrů HPLC a jejich fyzikálně-chemické vlastnosti.

Matematika

 1. Kalkulátor kvadratických rovnic. Poznámka: Výpočet kvadratických rovnic.

Odkaz na další stránky on-line kalkulátory...

 
[Top of Page]
 
Last modified: