Kalkulátor kvadratických rovnicŘešení kvadratické rovnice v základním tvaru ax2+bx+c=0
se hledá pomocí vztahu: 
Kvadratická rovnice má dvě různá řešení. Výraz (b2 - 4ac) se nazývá diskriminant. Pokud je diskriminant < 0, pak rovnice nemá žádné reálné řešení (řešením jsou jen tzv. komplexní čísla s imaginární složkou). Reálná čísla se zadávají s desetinou tečkou ve formátu #.###

x2 + x + = 0       

1.řešení:

2.řešení:

Poznámka: Výsledky jsou uvedeny s přesností na minimálně 3 platné číslice.