Vlastnosti pufrů HPLCPufr

Sumární vzorec

Molekulová hmotnost (g/mol)

UV Cutoff (nm)

Disociační konstanta pK1

Disociační konstanta pK2

Disociační konstanta pK3

Poznámka č.1: Další informace týkající se vlastností pufrů naleznete také zde...

Poznámka č.2: Podrobné informace týkající se UV Cutoff pufrů naleznete také zde...