Výběr pufru a pHpH

Pufr

 

Pufr

Hodnota pKa

 

 

Tip: pH pufru se doporučuje měřit jako vodný roztok před smícháním s organickým rozpouštědlem.

Poznámka č.1: Smícháním pufru s organickým rozpouštědlem může dojít k vysrážení pufru.

Poznámka č.2: Další informace týkající se vlastností pufrů naleznete také zde...

Poznámka č.3: Výpočty pro přípravu pufrů naleznete také zde...