Kalkulátor pro převod metody HPLC na UPLC

 HPLC podmínky

UPLC podmínky

Vnitřní průměr (mm)

Délka (mm)

Objem nástřiku (µl)

Doba analýzy (min)

Průtok (ml/min)

Všechna čísla se se zadávají ve formátu #.### s desetinnou tečkou !!
Průtok u UPLC - optimalizovaný průtok UPLC !Vypočtené podmínky UPLC

 

Objemový průtok (ml/min)

Objem nástřiku (µl)

Doba analýzy (min)

Pro optimalizovaný průtok (ml/min)

Doba analýzy (min)

 

[Top of Page]
 
Last modified: