Kalkulátor pro výpočet % ionizace Kyselina

 Báze

pH

pKa% ionizace

Poznámka č.1: Čísla se zadávají ve formátu #.### s desetinnou tečkou.

Poznámka č.2: Další informace o stupni disociace naleznete také zde...