Kalkulátor pro výpočet tlakového spádu na kapiláře

 Dynamická viskozita solventu (Pa.s)

Délka kapiláry (cm)

Objemový průtok solventu (ml/min)

Vnitřní průměr kapiláry (mm)

Poznámka č.1: Všechna čísla se se zadávají ve formátu #.### s desetinnou tečkou !!

Poznámka č. 2: Zde naleznete převodové tabulky palců a barevné označení kapilár

Poznámka č. 3: Kalkulátor pro převod tlaku

Poznámka č. 4: Dynamická viskozita směsi voda-acetonitril a voda-methanol pro různé teploty

 

Tlakový spád na kapiláře (PSI)

tj. MPa

Solvent

Dynamická viskosita h

[Pa.s; 20 oC ]

Heptan

0,00042

Hexan

0,00031

Cyklohexan

0,00098

n-Pentan

0,00023

Tetrahydrofuran

0,00055

Ethylacetát

0,00047

1-Propanol

0,00230

2-Propanol

0,00235

Ethanol

0,00120

Aceton

0,00032

Acetonitril

0,00037

Kyselina octová

0,00126

Methanol

0,00060

Voda

0,00100

 
[Top of Page]
 
Last modified: