Kalkulátor pro výpočet mrtvého objemu kolony

 Délka kolony (mm)

Vnitřní průměr kolony (mm)

Poznámka č.1: Všechna čísla se se zadávají ve formátu #.### s desetinnou tečkou !!

Poznámka č. 2: Zde naleznete tabulku mrtvých objemů HPLC kolon pro reverzní fáze

Vypočtený mrtvý objem kolony (mL)

 
[Top of Page]
 
Last modified: