UV Cutoff pro aditiva v mobilních fázích HPLC

   

Zde můžete najít vlastnosti dalších rozpouštědel HPLC... nebo můžete použít jednoduchý kalkulátor...

Zde můžete najít vlastnosti dalších pufrů a aditiv používaných v HPLC... nebo můžete použít jednoduchý kalkulátor...

Pro jednoduchý výběr pufrů použijte kalulátor HPLC... nebo můžete použít také jednoduchý kalkulátor pro přípravu zvoleného pufru...

   

Aditivum

UV Cutoff (nm)

Kyselina octová, 1 %

230

Octan sodný, 10 mM

205

Octan amonný, 10 mM

205

Uhličitan amonný, 10 mM

190

BRIJ 35, 0,1 %

190

TWEEN 20, 0,1 %

190

EDTA, 1 mM

190

HEPES (N-2-hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethan sulfonová kyselina), pH 7,6, 10 mM

225

Kyselina chlorovodíková, 0,1 %

190

MES 2-(N-morfolino)ethan sulfonová kyselina, pH 6,0, 10 mM

215

CAPS 3-(cyklohexylamino)ethan sulfonová kyselina, 0,1 %

215

Citronan sodný, 10 mM

225

Dodecylsulfát sodný, 10 mM

190

Mravenčan sodný, 10 mM

200

TEA, (triethylamin), 1%

235

TFA, (trifluoroctová kyselina), 0,1 %

190

TRIS HCl (Tris(hydroxylmethyl)aminomethan), pH 7,0, 20 mM

202

TRIS HCl (Tris(hydroxylmethyl)aminomethan), pH 8,0, 20 mM

212

Tributylamoniumdihydrogenfosfát, 5 mM

200

Sodná sůl hexansulfonové kyseliny, 5 mM

225

Di-n-butylamin, 5mM

190

Hydrogenfosforečnan draselný, 10 mM

190

Dihydrogenfosforečnan draselný, 10 mM

190

Hydrogenfosforečnan amonný, 50 mM

205

Triton-X 100 (Oktylfenyl ether), 0,1 %

240