pKa KYSELIN A pKb BAZÍ POUŽÍVANÝCH V HPLC PRO PŘÍPRAVU MOBILNÍCH FÁZÍ

pKa kyselin používaných v HPLC pro přípravu mobilních fází

pKb bazí používaných v HPLC pro přípravu mobilních fází

 

1. Pro rychlý výběr pufru podle požadovaného pH je možné použít jednoduchý kalkulátor.

2. Vlastnosti pufrů naleznete také zde....

3. Obecné doporučení pro přípravu pufrovaných mobilních fází naleznete zde...

 

Další hodnoty pKa můžete naleznout zde:

1. pKa Data Compiled by R. Williams

2. Dissociation Constants pKa Of Organic Acids And Bases

3. Properties of Some New Buffers for Biological Research

 

   pKa kyselin používaných v HPLC pro přípravu mobilních fází

Kyselina

Teplota (°C)

pK1

pK2

pK3

ACES    2-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]ethan sulfonová kyselina

20

6.90

-

-

CAPS    3-(cyklohexylamino)ethan sulfonová kyselina

20

10.40

-

-

Glycin

25

2.34

9.60

-

Glycylglycin

20

8.40

-

-

HEPES    N-2-hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethan sulfonová kyselina

20

7.55

-

-

Imidazol

20

7.00

-

-

Kyselina boritá

20

9.14

12.74

13.8

Kyselina citronová

25

3.13

4.76

6.40

Kyselina fosforečná

25

2.12

7.21

12.67

Kyselina mravenčí

20

3.75

-

-

Kyselina octová

25

4.75

-

-

Kyselina šťavelová

25

1.27

4.28

-

Kyselina trifluoroctová

25

0.30

-

-

Kyselina trichloroctová

25

0.50

-

-

Kyselina uhličitá

25

6.37

10.25

 

MES      2-(N-morfolino)ethan sulfonová kyselina

20

6.15

-

-

MOPS   3-(N-morfolino)propan sulfonová kyselina

20

7.20

-

-

TES      2-[tris(hydroxymethyl)methyl]aminoethan sulfonová kyselina

20

7.50

-

-

Tricin    N-[tris(hydroxymethyl)methyl]glycin

20

8.15

-

-

TRIS     Tris(hydroxylmethyl) aminomethan

20

8.30

-

-

 

    pKb bazí používaných v HPLC pro přípravu mobilních fází

Báze

Teplota (°C)

pK1

pK2

Čpavek

25

9.25

-

Diethylamin

20

11.09

-

Dimethylamin

25

10.73

-

Ethylamin

20

10.81

-

Ethylendiamin

20

10.08

6.99

Morfolin

25

8.33

-

Methylamin

25

10.66

-

Triethylamin (TEA)

18

11.01

-

Trimethylamin

25

9.81

-

 
[Top of Page]