Derivatizační reakce v HPLC

 

Aplikované derivatizační reakce vedoucí k tvorbě detekovatelných derivátů v oblasti HPLC můžeme rozdělit do několika skupin:

  1. deriváty vhodné k detekci v oblasti UV_VIS spektra
  2. deriváty vhodné k detekci fluorimetrické
  3. deriváty vhodné k detekci radiochemické
  4. deriváty vhodné k detekci elektrochemické
  5. deriváty vhodné k detekci atomovou absorpční spektrofotometrií

1. Deriváty pro detekci v ultrafialové a viditelné oblasti spektra

 

1.1 Činidla pro aminy a aminokyseliny

1.2 Činidla pro karboxylové kyseliny

1.3 Činidla pro hydroxyderiváty

1.4 Činidla pro karbonylskupinu

 

2. Deriváty pro fluorimetrickou detekci

 

Účelem této techniky je zavést do molekuly takovou skupinu, která vykazuje fluorescenční vlastnosti, a umožní tak detekci těchto látek. Tyto deriváty vykazují detekční limit až o tři řády nižší než deriváty detekované v ultrafialové a viditelné oblasti spektra. Pro praktické použití fluoroderivátů by měly platit určité předpoklady:

  1. rychlá a kvantitativní reakce za mírných podmínek (vodně-organická rozpouštědla, laboratorní teplota).
  2. tvorba nepolárních derivátů dovolující jejich extrakci do nepolárních rozpouštědel.
  3. specifičnost pro danou funkční skupinou.
  4. nadbytek derivatizačního činidla musí být snadno separován od jeho produktů.
  5. deriváty by měly mít uspokojivé chromatografické vlastnosti a měly by být dostatečně stabilní.

2.1 Činidla pro aminy a aminokyseliny

2.2 Činidla pro karbonylovou skupinu

2.3 Činidla pro karboxylovou skupinu

 

3. Další derivatizační reakce používané v HPLC

Zajímavé derivatizační reakce využitelné v HPLC naleznete zde.

Literární odkazy a podmínky vybraných derivatizačních reakcí za kolonou naleznete zde...

 

V případě, že chcete získat bližší informace o těchto aplikacích musíte mi napsat E-mail.

Last modified: