TABULKY HPLC

Na této stránce najdete užitečné tabulky pro HPLC.

  1. Vlastnosti rozpouštědel pro HPLC
  2. Disociační konstanty kyselin a bazí používaných jako aditiva v mobilních fázích v HPLC
  3. Testovací směsi pro kolony HPLC
  4. Mrtvé objemy HPLC kolon
  5. Převodní tabulky tlaku
  6. Rozměry kapiláry jejich značení v HPLC
  7. UV Cutoff aditiv mobilních fází HPLC
  8. Dynamická viskosita mobilních fází voda-acetonitril a voda-methanol
  9. Dissociation Constants pKa Of Organic Acids And Bases

 

 

 

Last modified: