TESTOVACÍ SMĚSI – ÚČINNOST CHROMATOGRAFICKÉHO SYSTÉMU

 

Pracovní podmínky: průtok mobilní fáze: 1 ml/min, objem nástřiku:  10 ml

 

Test Mix

Mobilní fáze

Komponenty (konc./ml)

Cyano fáze

acetonitril : voda (40:60)

uracil (7 mg)

acetophenon (7 mg)

benzene (750 mg)

toluene (750 mg)

Difenyl fáze

methanol : voda (50:50)

uracil (7 mg)

benzene (750 mg)

toluene (750 mg)

Normální fáze (silikagel) Mix 1

dichlormethan : methanol : voda (99:9:1)

benzene (750 mg)

benzaldehyde (25 mg)

acetaldehyde (25 mg)

Normální fáze (silikagel) Mix 2

dichlormethan : methanol : voda (99,4:0,5:0,1)

benzene (750 mg)

benzanilide (750 mg)

acetanilide (750 mg)

Reverzní fáze (C8, C18)  Mix 1

methanol : voda (60:40)

uracil (7 mg)

acetophenon (7 mg)

benzene (750 mg)

toluene (750 mg)

Reverzní fáze  (C8, C18) Mix 2

methanol : voda (60:40)

uracil (7 mg)

ethyl paraben (7 mg)

propyl paraben (7 mg)