Validace analytických metod

 

Co je validace analytické metody. Pravidla pro plánování, provádění, vyhodnocování a dokumentaci validací analytických metod.

Definice pojmů!

Validační program

Nejistoty měření a návaznost výsledků

Robustnost

Transfer analytické metody

Hodnocení linearity

Konfirmace - kvalifikace - HPLC

Pokud máte zájem o konzultace nebo máte připomínky, prosím pošlete E-mail

 

 

 

Last modified: