Vliv teploty na kapacitní poměr (selektivitu) separace

r - propylparaben

£ - ethylparaben

 - methylparaben