Obrázek č. 15 Abnormální profil píku/chromatogramu