Obrázek č. 14 Abnormální profil píku - uřezaný pík