Obrázek č. 13 Programovatelná změna UV detektoru 325 nm – 292 nm