Obrázek č. 11 Abnormální profil píku - negativní pík