Obrázek č. 10 Abnormální profil píku - chvostující pík