Obrázek č. 9 Adsorpční isoterma a tvar chromatografického píku