Obrázek č. 8 Abnormální profil píku - frontující pík