Obrázek č. 7 Acidobazické rovnováhy v mobilní a stacionární fázi