Obrázek č. 3 Necyklický průběh základní linie

Obrázek č. 4 Necyklický průběh základní linie

Obrázek č. 5 Necyklický průběh základní linie