Závislost logaritmu kapacitního poměru na složení mobilní fáze

r - propylparaben

£ - ethylparaben

 - methylparaben