Vliv rozpouštědla (solventu) vzorku na selektivitu a účinnost systému

Volba solventu vzorku závisí na:

  1. rozpustnosti solutu v solventu
  2. stabilitě solutu v daném solventu
  3. mobilní fázi

Při použití solventu o stejné eluční síle může být nástřik na kolonu až 10 % mrtvého objemu kolony aniž by došlo ke „zhroucení“ chromatografie. Při nástřiku solventu o větší eluční síle může být objem nástřiku maximálně 1 % mrtvého objemu kolony.

Vliv objemu nástřiku na účinnost systému je (popsán zde).

Nekompatibilta solventu vzorku a mobilní fáze je patrná z obrázku:

Druhý příklad nekompatibility solventu vzorku a mobilní fáze při gradientové eluci, za povšimnutí stojí ztráta účinnosti a změna retence:

 
[Top of Page]
 
Last modified: