1.5 Vliv komplexotvorných rovnovách na retenci solutů

Přídavkem látek, které vytvářejí komplexy se separovanými soluty v důsledku konkurenční komplexotvorné rovnováhy, dochází k ovlivnění retenci a současně i výrazně selektivitu dělení. Vedle běžných komplexo-tvorných činidel se používají přídavky "crown" etherů do mobilní fáze, které vytvářejí selektivní komplexy s molekulami nebo ionty o rozměrech, které odpovídají vnitřní dutině v molekule "crown" etheru.[1]

Literatura


[1] Nakagawa T., Mizunuma H., Shibukawa A., Uno T.: J. Chromatogr. 211, 1 (1981).
 
[Top of Page]
 
Last modified: