Použití předkolonového filtru a předkolonky

Použití předkolonového filtru (kovový/PEEK) a předkolonky zvyšuje mrtvý objem systému a může snižovat účinnost separace. Proto je nutné si položit otázku, je -li jejich použití nutné a nezbytné.

Rozeznáváme dva typy spojení pre-filtru a předkolony: přímé spojení („direct“ – ultra low volume) nebo pomocí kapiláry, která logicky snižuje účinnost separace. U pre-filtru se jedná o kovovou fritu s porositou nejčastěji 0.5 nebo 2.0 µm, jsou vyměnitelné a v případě zanesení mohou zvyšovat zpětný tlak v systému (viz Obrázek č. 1).

Obrázek č. 1 Zapojení pre-filtru

Předkolona má úlohu filtru a současně chrání kolonu před kontaminací.Výběr správné předkolony (guard column) se řídí následujícím doporučením:

  • stejná stacionární fáze (ligand, zrnění 5 µm/3 µm)
  • rozměry předkolony (délka, průměr). ID by mělo být stejné nebo nižší než analytická kolona. Délka – podle délky analytické kolony - čím delší předkolona tím více ovlivní separaci.
  • Zapojení předkolony je obdobné jako u pre-filtru: a) spojení pomocí kapiláry b) "direct" spojení c) spojení "cartridgového" typu. Tato zapojení jsou ukázána na obrázku č. 2

    Obrázek č. 2 Zapojení předkolony

    V případě použití předkolonového filtru a předkolonky se při řešení problémů v HPLC zvyšuje počet možných příčin!

    Last modified: