Praxe v HPLC / Základy HPLC

Tato kapitola se snaží nastínit zásady dobré chromatografie a obvyklých postupů, které by měli udržet celý chromatografický systém v dobré provozní kondici. Znalost a prosazování správných postupů je základem k minimalizování veškerých prostojů, které vznikají nevhodnými zásahy do chromatografického systému, nesprávnými návyky, či neznalostí při práci v oblasti vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Všechny tyto kroky mají usnadnit práci s chromatografickým systémem a při dodržování standardních operačních postupů předcházet vzniku možných problémů.

Mezi základní operační procedury patří následující:

 • příprava a použití mobilní fáze
 • použití chromatografické kolony
 • instalace kolony a potrubí
 • Příprava a použití mobilních fází

  1. Příprava mobilní fáze v HPLC
  2. Mobilní fáze - pufry
  3. Odvzdušnění (degassing) mobilní fáze

  Použití chromatografické kolony a instalace kolony a kapilár

  1. Chromatografická kolona a kapiláry
  2. Typické hodnoty průtoku mobilní fáze a kapacity analytické kolony
  3. Regenerace analytické kolony
  4. Životnost chromatografické kolony
  5. Použití předkolonového filtru a předkolonky


     
  [Top of Page]
   
  Last modified: